Τσιμισκή 44 - Θεσσαλονίκη 2314019776 6944472549 . . english language

Βιοψία Φρουρού Λεμφαδένα

Βιοψία Φρουρού Λεμφαδένα στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ

Στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ διενεργείται πλέον μία από τις  πιο σύγχρονες μεθόδους χειρουργικής μαστού, η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα. Ειδικά εκπαιδευμένοι χειρουργοί μαστού και παθολογοανατόμοι εγγυώνται την ασφάλεια και ακρίβεια της μεθόδου αυτής:

Τι είναι ο φρουρός λεμφαδένας;

Ο φρουρός λεμφαδένας είναι ο πρώτος(-οι) λεμφαδένας(-ες) στον οποίο οδηγούνται καρκινικά κύτταρα εάν φύγουν από τον όγκο του μαστού, πριν ξεκινήσουν τη διασπορά τους (1-4 λεμφαδένες). Με τη μέθοδο του φρουρού λεμφαδένα εξετάζεται αν ο καρκίνος του μαστού έχει διεισδύσει προς τους λεμφαδένες της μασχάλης. Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι αν ο καρκίνος έχει προχωρήσει,  πρέπει να αφαιρεθούν οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες (πάνω από 10) και να αποσταλούν για  παθολογοανατομική εξέταση. Αν ο καρκίνος δεν έχει προχωρήσει (δηλαδή η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα είναι αρνητική), τότε οι λεμφαδένες αυτοί δε χρειάζεται να αφαιρεθούν. Η ασθενής γλυτώνει με τον τρόπο αυτό μιαν μεγάλη επέμβαση, με αντίστοιχη νοσηρότητα, η οποία πιθανώς επιφέρει και επιπλοκές από το λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης. 

Ενδείξεις βιοψίας φρουρού λεμφαδένα

Η βιοψία φρουρού λεμφαδένα γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων διηθητικού καρκίνου του μαστού, με κλινικά αρνητικούς λεμφαδένες της μασχάλης, ταυτόχρονα με τη χειρουργική εξαίρεση του όγκου.

Πως ανιχνεύεται ο λεμφαδένας φρουρός;

Πριν από το χειρουργείο γίνεται έγχυση ραδιοφαρμάκου (Tc-99m), σε εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής εκτός της Κλινικής, με πολύ λεπτή βελόνα ινσουλίνης στο μαστό παραθηλαία.

Συνήθως, γίνεται και ένεση κατάλληλης μπλε χρωστικής (Patent Blue, lymphozurin ή κυανό του μεθυλενίου) στην ίδια περιοχή, αμέσως πριν ξεκινήσει η βιοψία. Η διπλή τεχνική, με ραδιοφάρμακο και χρωστική, υπερτερεί σε ότι αφορά τον εντοπισμό του φρουρού λεμφαδένα, σε σχέση με την εφαρμογή μόνο μίας από τις δύο αναφερθείσες μεθόδους.]

Η ένεση ραδιοφαρμάκου γίνεται με αμελητέα ποσότητα ραδιενέργειας η οποία είναι απολύτως ασφαλής για τη γυναίκα και το περιβάλλον της, και ούτε  χρειάζονται ειδικά προστατευτικά μέτρα για το προσωπικό του χειρουργείου.

Το ραδιοφάρμακο αυτό απορροφάται κατ’ αρχάς από τους πρώτους 1-4 λεμφαδένες (φρουρούς), συνήθως του πρώτου επιπέδου των λεμφαδένων της μασχάλης. Στο πρώτο στάδιο της επέμβασης με ειδικό εξοπλισμό που ανιχνεύει ραδιενεργό ακτινοβολία (μετρητής Geiger) απομονώνονται αυτοί οι λεγόμενοι φρουροί. Αφαιρούνται  αυτοί και μόνο αυτοί οι λεμφαδένες (το πολύ μέχρι 4 τον αριθμό) και αποστέλλονται για ταχεία βιοψία. Εάν δεν υπάρχει διήθηση από τον καρκίνο τότε η επέμβαση σταματάει εκεί και δεν αφαιρούνται άλλοι λεμφαδένες. Εάν υπάρχει διασπορά του καρκίνου αφαιρούνται άνω των 10 λεμφαδένων, συνήθως από τα επίπεδα Ι και ΙΙ και σπάνια από το επίπεδο ΙΙΙ. Να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι περίπου το 70% των γυναικών δεν έχει λόγο να υποστεί λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης καθώς ο καρκίνος δεν έχει διηθήσει τους λεμφαδένες, κάτι που φαίνεται από την αρνητική βιοψία του φρουρού λεμφαδένα.

Η όλη επέμβαση διενεργείται από χειρουργό μαστού που έχει εκπαιδευθεί στη μέθοδο αυτή και ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Να σημειωθεί ότι στα διαπιστευμένα κέντρα μαστού της Ευρώπης και Αμερικής  χρησιμοποιείται αποκλειστικά η μέθοδος αυτή (gold standard) για σταδιοποίηση της μασχάλης, καθώς είναι λιγότερο ακρωτηριαστική από την κλασική αφαίρεση λεμφαδένων, με καλύτερο αποτέλεσμα και πολύ λιγότερες επιπλοκές για τη γυναίκα. Την τελευταία 7ετία στη Μ. Βρετανία, η μέθοδος αυτή κατέστη απαραίτητη για τη χορήγηση άδειας λειτουργείας μονάδων μαστού (κρατικές και ιδιωτικές) και όλοι οι χειρουργοί μαστού υποχρεώθηκαν σε ειδική εκπαίδευση.


Θεόδωρος Κοντούλης, FRCS, FEBS (Breast)
Χειρουργός Μαστού

mastologos-kontoulis.gr - Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη